Karton Kutu Kozmetik Kutuları

DEĞERLERİMİZ

GÜVEN

Güven benliğimizin ana temelini oluşturur.

Karşılıklı güven ilkesi, gerek şirket içi, gerekse müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve yatırımcılarımızla olan ilişkilerimizde işbirliğinin ana temelini oluşturmaktadır. Müşterilerimizle birlikte karşılıklı güveni esas tutarak yine müşterilerimizle birlikte özel çözümler üretiriz. İş ortaklarımızla kurduğumuz güvenli ilişkiler çerçevesinde ürünlerimizin performans, kalite ve tedariğinin sürekliliğine yönelik çalışmalar yürütürüz. Çalışanlarımızla olan işbirliğimizi açıklık, dürüstlük, karşılıklı güven ve saygı belirlemektedir. Yatırımcılarımızla olan ilişkilerimiz açıklık ve şeffaflığa dayanır.

DEĞER YARATMAK

Müşterilerimize lider teknolojiyi ve birinci kalite hizmeti sunarız.

Müşterilerimize artı değer yaratan, teknolojik açıdan geleceğe yönelik ürünler sunarız. . Bilim ve teknik alanındaki ilerlemeyi ürün geliştirme faaliyetlerimiz için bir meydan okuma ve aynı zamanda bir kıstas olarak görmekteyiz. Müşterilerimiz bizi kendileri için Araştırma ve Geliştirme ortağı olarak takdir etmektedir. Kendini işine adamış çalışanlarımız, tavsiye ve desteklerini sunmakla kalmayıp, müşterilerimizin sorunlarına en uygun çözümleri bulabilmek için, müşterilerimizin özel süreçlerinin tümünü gözden geçirirler. En yüksek düzeyde hizmet kalitemiz, ürünlerimizin performans gücünü ve güvenilirliğini tamamlamaktadır.

"Opet Fuchs Artı Değeri" tanımlamakta ve yaratmaktayız.

Fırsatları değerlendirip riskleri yöneterek karlı büyümeyi sağlarız. Süreçlerimiz etkindir. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratırız Çalışanlarımız "Opet Fuchs Artı Değeri"nden orantılı bir şekilde yararlanmaktadır.

Gelişim için yeni yolların bulunmasına fırsat veririz.

Yeni yaklaşımlar için özgür ortamlar oluşturmayı ve alışılmadık çözüm fikirlerini destekleriz. Problemleri çözmek için araştırma yapmak ve yeni yollar keşfetmek tutkumuzdur. Araştırma ve Geliştirme çalışanlarımıza alışılmadık ve gelenksel dışı çözümler bulmak için fırsat veririz. Teknolojik ilerlemeyi bilgimize ve küresel bir şirket olarak sahip olduğumuz tecrübemize dayanarak şekillendiririz.

Girişimci bir ruhla hareket ederiz.

Şirketimizde girişimci bir ruhla hareket eder, işin esasına odaklanarak, hızlı, kararlı hareket tarzıyla davranır ve karar veririz Müşterilerimizi ve içinde bulunduğumuz pazarı iyi tanırız. Süreçleri iyileştirir ve birinci kalite bir iş çıkarmadan yaptığımız işten asla memnuniyet duymayız.

Çalışanlarımızı sorumluluk ve mesuliyet duygusu ile yetkilendiririz.

Çalışanlarımıza sorumluluk devredip onları motive eden ve açık hedefler koyarız. Buna ek olarak, kişisel ve mesleki yetkinliklere büyük değer veririz. Çalışanlarımızı karar verme süreçlerine dahil eder, fikirlerini sorar ve onları dinleriz. İş yapış biçimimiz dürüstlüğe, sorumluluğa ve açıklığa dayanır. Başarıyı ölçülebilir şekle dönüştürürüz.

SAYGI

Hissedarlarımıza, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız.

Şirketimize, çalışanlarımıza ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın sonuna kadar arkasındayız. Buna ek olarak, sosyal sorumluluğumuzun da farkındayız. Bize emanet edilen kaynakları sorumlu bir biçimde kullanırız. Sürdürülebilir ürün ve hizmetler üreterek çevremizin korunmasına olumlu katkı sağlarız.

Farkındalık gösterir ve takdir ederiz.

İşbirlikteliğimiz birbirimize saygılı ve güvenli bir şekilde davranılması ilkesine dayanmaktadır. Kimseye ayrımcılık uygulamayız. Her bir bireyin hak ve değerlerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın iş performansını fark ve takdir ederiz Tüm bölge ve ülkelerin kültürlerine saygı gösteririz.

İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza karşı adil davranırız.

Hem iş ortaklarımıza hem de çalışanlarımıza karşı adil ve dürüst davranırız. Kişisel çıkarlarımızın peşinde koşmayız. Faaliyetlerimiz müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın çıkarı göz önüne alınarak yürütülür. İş ortaklarımızdan ve çalışanlarımızdan kendimizin de yerine getirebileceği istekleri talep ederiz.

Açık fikirli müzakere kültürünü destekleriz.

Her zaman açık fikirli bir müzakere ortamını destekler, en iyi fikrin kazanmasını isteriz. İletişimimiz açık, belirgin ve nesneldir. Fikirlerimizin ve müzakerelerimizin şirketimizin hiyerarşik düzeyinden bağımsız olmasına önem verir ve yine aynı şekilde değerlendiririz. Değişimi başarımızın doğal ve değişmez bir parçası sayarız.

GÜVENİLİRLİK

Sözlerimizin arkasında dururuz.

Örnek davranır ve şirket değerlerimize göre hareket ederiz. Kendi uzmanlık alanımıza karşı bağlılık ve tutkuyla yaklaşırız. Motivasyon, bağlılık ve mükemmel performans göstererek örnek oluruz.

Kendimizi teknolojik liderliğe adadık.

Ana iş kolumuzda teknoloji liderliğimizi muhafaza etmek için çalışırız. Teknik ürünler geliştirir, üretir ve pazara sunarız. Geleceğe yönelik ürünlerin müşterilerimize artı değer kazandırmalarına, enerji tasarrufu sağlamalarına ve çevreyi korumalarına yardımcı oluruz.

Performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek istemekteyiz.

Performans, yenilikçi ürünler ve olağanüstü servisimize dayanan başarı öykümüzden gurur duymaktayız. Çalışanlarımız, bu başarı öyküsünü sürdürmek için gerekli olan motivasyona sahiptir.

Kararlı ve açık davranırız.

Müşterilerimizi açık ve adil rekabet çerçevesinde kazanırız. Ürünlerimizin kalitesine ve performansına güveniriz. Ekip halinde çalışırız. Dünyanın dört bir yanına yayılmış olsak da başlıca hedefimiz tek bir şirket olarak davranmaktır.

BÜTÜNLÜK

Etik değerlere inanır ve iş yönetmeliklerimize uygun davranırız

Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yasalarına, kurallarına saygı gösterir ve istisnasız biçimde uyarız. Gelenek ve göreneklerine saygı gösteririz. Milliyet, cinsiyet, din veya başka kişisel özellikler temelinde ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz. Faaliyetlerimizde ve karar süreçlerimizde ana kılavuzumuz iş yönetmeliklerimizdir. Başarılı olmak için söylemlerimizin ve değerlerimizin davranışlarımızla tutarlı olması gerektiği inancındayız.